LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NƯỚC NGOÀI

STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour
700 Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 4+3sao)

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_TET_CP1 26/01/2020 4,950,000
ÐNA_TET_CP1 27/01/2020 4,950,000
ÐNA_TET_CP1 28/01/2020 4,950,000
701 Campuchia Tp Kep-sihanouk Ville - Đảo Koh Thansur - Phnompenh

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_TET_CP2.TH 26/01/2020 5,850,000
ÐNA_TET_CP2.TH 27/01/2020 5,850,000
ÐNA_TET_CP2.TH 28/01/2020 5,850,000
720 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.TG.THN 20/01/2020 7,390,000
721 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.TG.THN 21/01/2020 7,690,000
722 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.BL.THN 22/01/2020 7,990,000
723 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.VN.THN 23/01/2020 8,390,000
724 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.BL.THN 24/01/2020 8,390,000
725 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.VN.THN 25/01/2020 12,690,000
726 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.BL.THN 25/01/2020 10,990,000
727 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.BL.THN 26/01/2020 11,990,000
729 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.BL.THN 28/01/2020 10,990,000
730 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.BL.THN 29/01/2020 9,990,000
731 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.VN.THN 30/01/2020 7,990,000
732 Bangkok – Pattaya: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–muang Boran - Công Viên Ancient Siam - Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TET.TL.BL.THN 31/01/2020 6,990,000
800 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_LE_MYM.VN.THN 29/12/2019 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 23/01/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 24/01/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 30/01/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 31/01/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 01/02/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 02/02/2020 11,990,000
ÐNA_TET_MYM.VN.THN 03/02/2020 11,990,000
810 Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_TET_M.AK.THN 26/01/2020 12,990,000
ÐNA_TET_M.AK.THN 28/01/2020 12,990,000
811 Singapore: Công Viên Merlion - Đảo Sentosa Resort World - Garden By The Bay – Vườn Chim Jurong Shopping – Spectra Show

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_TET.SIN.SQ.THN 25/01/2020 16,990,000
812 Singapore: Công Viên Merlion - Đảo Sentosa Resort World - Garden By The Bay – Vườn Chim Jurong Shopping – Spectra Show

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_TET.SIN.VN.THN 26/01/2020 17,990,000
814 Singapore: Công Viên Merlion - Đảo Sentosa Resort World - Garden By The Bay – Vườn Chim Jurong Shopping – Spectra Show

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_TET.SIN.VN.THN 27/01/2020 18,690,000
815 Malaysia - Singapore : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_TET.MS.VN.THN 26/01/2020 19,990,000
816 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_TET.SM.VN.THN 27/01/2020 19,990,000
945 Trung Hoa Tráng Lệ : Bắc Kinh- Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_TET.TQ.VN.THN 02/02/2020 17,990,000
946 Trương Gia Giới –thành Cổ Phượng Hoàng

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐBA_TQ4.TET.VJ.THN 23/01/2020 15,990,000
ÐBA_TQ4.TET.VJ.THN 30/01/2020 15,990,000
950 Khám Phá Nhật Bản : Rực Rỡ Sắc Hoa-osaka –kobe-kyoto Phú Sĩ –yamanashi-tokyo

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_TET.NB1.NRT.THN 27/01/2020 43,990,000
959 Một Hành Trình- Bốn Điểm Đến Xa Hoa-bật Nhất Thế Giới- Brunei - Dubai-sharjah-abu Dhabi

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ TÐ_TET.DUBAI.BWN.THN 28/01/2020 31,990,000
1001 Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_CP1 31/10/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 07/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 14/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 21/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 28/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 05/12/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 12/12/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 19/12/2019 3,950,000
26/12/2019 Liên hệ
1006 Campuchia: Phnompenh - Đảo Kohrong Saloem - Cao Nguyên Bokor - Phnompenh

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ Liên hệ Liên hệ
1080 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_LE_TL.BL.THN 21/12/2019 7,390,000
1081 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_LE_TL.VJ.THN 21/12/2019 7,390,000
1082 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
  • 1
  • 2
  • Đơn vị tính VND.

    Lưu ý giá vé cho 01 khách.