LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NƯỚC NGOÀI

STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour
1001 Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_CP1 29/08/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 12/09/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 19/09/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 26/09/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 03/10/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 10/10/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 17/10/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 24/10/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 31/10/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 07/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 14/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 21/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 28/11/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 05/12/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 12/12/2019 3,950,000
ÐNA_CP1 19/12/2019 3,950,000
1006 Campuchia: Phnompenh - Đảo Kohrong Saloem - Cao Nguyên Bokor - Phnompenh

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA-CP2 29/08/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 05/09/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 12/09/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 19/09/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 26/09/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 03/10/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 10/10/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 17/10/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 24/10/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 31/10/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 07/11/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 14/11/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 21/11/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 28/11/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 05/12/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 12/12/2019 4,150,000
ÐNA-CP2 19/12/2019 4,150,000
1007 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_LE_TL.TG.THN 30/08/2019 8,690,000
1008 Thái Lan: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_LE_TL.VJ.THN 31/08/2019 7,990,000
1009 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ 01/09/2019 Liên hệ
1010 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_SM.VN.THN 31/08/2019 11,890,000
1090 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.BL.VH 23/10/2019 6,590,000
1094 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TLBL.THN 06/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 07/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 11/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 13/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 14/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 18/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 20/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 21/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 25/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 27/09/2019 6,390,000
ÐNA_TLBL.THN 28/09/2019 6,390,000
02/10/2019 Liên hệ
04/10/2019 Liên hệ
11/10/2019 Liên hệ
12/10/2019 Liên hệ
16/10/2019 Liên hệ
18/10/2019 Liên hệ
1095 Thái Lan: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_TL.VJ.THN 07/09/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 14/09/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 21/09/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 28/09/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 05/10/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 12/10/2019 6,390,000
ÐNA_TL.VJ.THN 26/10/2019 6,390,000
1097 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
1099 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ 15/09/2019 Liên hệ
22/09/2019 Liên hệ
29/09/2019 Liên hệ
1104 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm

Đi về

Tải chương trình tour:
3N - 2Đ ÐNA_SIN.VJ.THN 07/09/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 14/09/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 28/09/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 05/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 12/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 19/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 26/10/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 02/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 09/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 16/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 23/11/2019 8,390,000
ÐNA_SIN.VJ.THN 30/11/2019 8,390,000
07/12/2019 Liên hệ
1124 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐNA_SM.VN.THN 14/09/2019 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 28/09/2019 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 02/10/2019 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 12/10/2019 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 23/10/2019 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 09/11/2019 10,690,000
ÐNA_SM.VN.THN 16/11/2019 10,690,000
1125 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_SM.VJ.THN 10/09/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 17/09/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 24/09/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 01/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 03/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 08/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 22/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 24/10/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 05/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 07/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 12/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 19/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 21/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 26/11/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 03/12/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 05/12/2019 10,990,000
ÐNA_SM.VJ.THN 10/12/2019 10,990,000
1127 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ Liên hệ Liên hệ
1128 Singapore - Malaysia :đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Wing Of Time – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ Liên hệ Liên hệ
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐNA_SIM1.VJ.THN 12/09/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 26/09/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 10/10/2019 10,990,000
15/10/2019 Liên hệ
ÐNA_SIM1.VJ.THN 31/10/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 14/11/2019 10,990,000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 28/11/2019 10,990,000
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_MYM.VN.THN 12/09/2019 10,990,000
ÐNA_MYM.VN.THN 26/09/2019 10,990,000
ÐNA_MYM.VN.THN 10/10/2019 10,990,000
ÐNA_MYM.VN.THN 21/11/2019 10,990,000
ÐNA_MYM.VN.THN 05/12/2019 10,990,000
1236 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐBA_HK1.CX.THN 12/09/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 26/09/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 03/10/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 10/10/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 17/10/2019 13,990,000
ÐBA_HK1.CX.THN 24/10/2019 13,990,000
1302 Hàn Quốc: Khám Phá Xứ Sở Kim Chi-seoul – Nami – Everland K/s 4*

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ ÐBA_HQ3.VJ_THN 05/10/2019 12,990,000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 12/10/2019 12,990,000
1306 Liên Tuyến : Hồng Kông- Hàn Quốc

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_HK-HQ.CX.THN 15/10/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 22/10/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 29/10/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 05/11/2019 18,990,000
ÐBA_HK-HQ.CX.THN 19/11/2019 18,990,000
1326 Trương Gia Giới –thành Cổ Phượng Hoàng-khám Phá Cầu Đáy Kính Lớn Nhất Thế Giới

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_TQ4.VJ.THN 03/09/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 05/09/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 10/09/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 12/09/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 17/09/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 19/09/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 24/09/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 01/10/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 03/10/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 08/10/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 17/10/2019 14,990,000
ÐBA_TQ4.VJ.THN 24/10/2019 14,990,000
1440 Khám Phá Nhật Bản: Kansai – Nara - Kyoto – Shizuoka - Osaka

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ ÐBA_NB1.VJ.THN 14/09/2019 29,890,000
ÐBA_NB1.VJ.THN 28/09/2019 29,890,000
ÐBA_NB1.VJ.THN 12/10/2019 29,890,000
1441 Nhật Bản : Chiêm Ngưỡng Núi Phú Sĩ Huyền Thoại-thung Lũ Trứng Đen-- Trải Nghiệm Tắm Onsen Nhật Bản

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ 21/09/2019 Liên hệ
1455 Đài Loan : Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 4Đ ÐBA_ÐL.VN.THN 03/10/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 10/10/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 17/10/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 24/10/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 31/10/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 07/11/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 14/11/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 21/11/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 28/11/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 30/11/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 05/12/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 07/12/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 12/12/2019 9,990,000
ÐBA_ÐL.VN.THN 19/12/2019 9,990,000
1456 Đài Loan : Đài Trung- Gia Nghĩa-nam Đầu - Đài Bắc

Đi về

Tải chương trình tour:
5N - 4Đ Liên hệ Liên hệ
1501 Bali :thiên Đường Nghỉ Dưỡng Hàng Đầu Châu Á Núi Lửa Kintamani – Đền Suối Thiêng Tampak Siring Bãi Biển Tanjung Benoa – Đền Tanah Lot Cao Nguyên Bedugul – Đền Ulun Danu – Bali Swing

Đi về

Tải chương trình tour:
4N - 3Đ ÐNA_BL.VJ.THN 05/09/2019 9,990,000
ÐNA_BL.VJ.THN 19/09/2019 9,990,000
ÐNA_BL.VJ.THN 10/10/2019 9,990,000
ÐNA_BL.VJ.THN 24/10/2019 9,990,000
ÐNA_BL.VJ.THN 07/11/2019 9,990,000
ÐNA_BL.VJ.THN 16/11/2019 9,990,000
ÐNA_BL.VJ.THN 21/11/2019 9,990,000
ÐNA_BL.VJ.THN 30/11/2019 9,990,000
ÐNA_BL.VJ.THN 05/12/2019 9,990,000
ÐNA_BL.VJ.THN 14/12/2019 9,990,000
1809 Brunei - Dubai-abu Dhabi

Đi về

Tải chương trình tour:
6N - 5Đ TÐ_DUBAI.BWN.THN 26/09/2019 22,990,000
1955 Los Angeles – Las Vegas – San Francisco – San Jose

Đi về

Tải chương trình tour:
10N - 9Đ Liên hệ Liên hệ
2025 Australia: Melbourne - Sydney

Đi về

Tải chương trình tour:
7N - 6Đ Liên hệ Liên hệ
  • 1
  • Đơn vị tính VND.

    Lưu ý giá vé cho 01 khách.