Đông Nam Á

Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)

4N3Đ

Phương tiện

29/8/2019

3,950,000VNĐ

Singapore – Thiên Đường Mua Sắm

3N2Đ

Phương tiện

7,14,28/9/2019

8,390,000VNĐ

Singapore - Indonesia - Malaysia

6N5Đ

Phương tiện

12,26/9/2019

10,990,000VNĐ

Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo

4N3Đ

Phương tiện

12,26/9/2019

10,990,000VNĐ

Đài Loan : Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng

4N4Đ

Phương tiện

3,10,17,24,31/10/...

9,990,000VNĐ