Đông Bắc Á

Trương Gia Giới –thành Cổ Phượng Hoàng

4N3Đ

Phương tiện

23,30/1/2020

15,990,000VNĐ

Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm

4N3Đ

Phương tiện

7,14,21,28/11/2019

13,990,000VNĐ

Liên Tuyến : Hồng Kông- Hàn Quốc

6N5Đ

Phương tiện

5,19/11/2019

18,990,000VNĐ

Trương Gia Giới –thành Cổ Phượng Hoàng

4N3Đ

Phương tiện

31/10/2019

12,990,000VNĐ

Khám Phá Nhật Bản: Kansai – Nara - Kyoto – Shizuoka - Osaka

6N5Đ

Phương tiện

13,20/12/2019

29,890,000VNĐ

Đài Loan : Đài Trung- Gia Nghĩa-nam Đầu - Đài Bắc

5N4Đ

Phương tiện

liên hệ

12,990,000VNĐ