Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour Đặt Vé
1418 Hàn Quốc: Seoul - Everland - Đảo Nami (mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1419 Hàn Quốc - Siêu Tiết Kiệm: Seoul – Đảo Nami – Everland
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1420 Nhật Bản: Tokyo - Núi Phú Sĩ - Hakone (siêu Tiết Kiệm)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1426 Nhật Bản: Osaka- Kyoto - Núi Phú Sĩ - Tokyo (mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-6Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1440 Nhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Kamakura (siêu Tiết Kiệm)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1444 Nhật Bản: Osaka - Kobe - Kyoto - Núi Phú Sĩ - Tokyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-5Đ ÐBA_NB3.VN.LPO 07/08/2018 36.890.000
Đặt Vé
1446 Nhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Disneyland
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1455 Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng – Đài Nam
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1456 Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ 18/07/2018 Liên hệ
Đặt Vé
ÐBA_DL_VJ.KV 19/07/2018 11.890.000
ÐBA_DL_VJ.KV 20/07/2018 11.890.000
25/07/2018 Liên hệ
26/07/2018 Liên hệ
27/07/2018 Liên hệ
01/08/2018 Liên hệ
02/08/2018 Liên hệ
03/08/2018 Liên hệ
08/08/2018 Liên hệ
09/08/2018 Liên hệ
10/08/2018 Liên hệ
15/08/2018 Liên hệ
16/08/2018 Liên hệ
17/08/2018 Liên hệ
1457 Đài Trung – Đài Nam – Cao Hùng – Đài Bắc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1460 Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1469 Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - A Lý Sơn - Cao Hùng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1475 Đài Loan: Đài Trung - Cao Hùng - Gia Nghĩa - Đài Bắc (siêu Khuyến Mãi - Hàng Không China Air -giá Đã Giảm 1.000.000 Vnđ)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1565 Ấn Độ Dương: Thiên Đường Biển Maldives
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1810 Abu Dhabi - Dubai (siêu Tiết Kiệm)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1830 Khám Phá Bhutan - Nepal (gía Đã Giảm 2.000.000 Vnđ)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
9N-8Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1955 Los Angeles – Las Vegas – San Francisco – San Jose
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
10N-9Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
2025 Australia: Melbourne - Sydney
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N-6Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
  • 1
  • 2