Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour Đặt Vé
1295 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1298 Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N-7Đ 26/10/2018 Liên hệ
Đặt Vé
1321 Trung Quốc: Bắc Kinh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1323 Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1325 Trung Quốc: Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N-6Đ ÐBA_CZ.LP 19/10/2018 15.690.000
Đặt Vé
1354 Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland (giá Đã Giảm 1.000.000/khách -mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ 16/12/2018 Liên hệ
Đặt Vé
1401 Hàn Quốc: Seoul – Nami – Everland
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_HQ.TW_VA 19/10/2018 14.588.000
Đặt Vé
1415 Hàn Quốc - Siêu Tiết Kiệm: Seoul – Đảo Nami – Everland
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1416 Hàn Quốc: Seoul - Everland - Đảo Nami (mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1417 Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Nami - Everland - Kim Chi Matang (mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1418 Hàn Quốc: Seoul - Everland - Đảo Nami (mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1419 Hàn Quốc - Siêu Tiết Kiệm: Seoul – Đảo Nami – Everland
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1420 Nhật Bản: Tokyo - Núi Phú Sĩ - Hakone (siêu Tiết Kiệm)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1440 Nhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Kamakura (siêu Tiết Kiệm)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1442 Nhật Bản: Tokyo Ibaraki - Hakone – Yamanashi – Narita
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_NB1.NH.LP 24/10/2018 29.888.000
Đặt Vé
1444 Nhật Bản: Osaka - Kobe - Kyoto - Núi Phú Sĩ - Tokyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1445 Nhật Bản Mùa Lá Đỏ: Narita--núi Fuji--tokyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_NB.NH.VA 30/10/2018 27.880.000
Đặt Vé
1446 Nhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Disneyland
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1455 Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng – Đài Nam
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1456 Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_DL_VJ.KV 26/09/2018 9.990.000
Đặt Vé
ÐBA_DL_VJ.KV 27/09/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 28/09/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 03/10/2018 9.990.000
04/10/2018 Liên hệ
05/10/2018 Liên hệ
10/10/2018 Liên hệ
11/10/2018 Liên hệ
12/10/2018 Liên hệ
17/10/2018 Liên hệ
18/10/2018 Liên hệ
19/10/2018 Liên hệ
24/10/2018 Liên hệ
25/10/2018 Liên hệ
26/10/2018 Liên hệ
31/10/2018 Liên hệ
1457 Đài Trung – Đài Nam – Cao Hùng – Đài Bắc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1460 Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1461 Đài Loan: Cao Hùng – Đài Trung – Đài Bắc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐBA_ÐL1.VJ_VA 11/10/2018 10.388.000
Đặt Vé
ÐBA_ÐL1.VJ_VA 25/10/2018 10.388.000
ÐBA_ÐL1.VJ_VA 15/11/2018 10.388.000
ÐBA_ÐL1.VJ_VA 29/11/2018 10.388.000
1469 Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - A Lý Sơn - Cao Hùng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_DL2.VJ_THN 06/10/2018 10.990.000
Đặt Vé
ÐBA_DL2.VJ_THN 13/10/2018 10.990.000
ÐBA_DL2.VJ_THN 20/10/2018 10.990.000
ÐBA_DL2.VJ_THN 27/10/2018 10.990.000
ÐBA_DL2.VJ_THN 03/11/2018 10.990.000
ÐBA_DL2.VJ_THN 10/11/2018 10.990.000
ÐBA_DL2.VJ_THN 17/11/2018 10.990.000
ÐBA_DL2.VJ_THN 24/11/2018 10.990.000
1475 Đài Loan: Đài Trung - Cao Hùng - Gia Nghĩa - Đài Bắc (siêu Khuyến Mãi - Hàng Không China Air -giá Đã Giảm 1.000.000 Vnđ)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1565 Ấn Độ Dương: Thiên Đường Biển Maldives
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1810 Abu Dhabi - Dubai (siêu Tiết Kiệm)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1830 Khám Phá Bhutan - Nepal (gía Đã Giảm 2.000.000 Vnđ)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
9N-8Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1955 Los Angeles – Las Vegas – San Francisco – San Jose
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
10N-9Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
2025 Australia: Melbourne - Sydney
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N-6Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
  • 1
  • 2