Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour Đặt Vé
1106 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1125 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM.VJ.THN 04/12/2018 10.690.000
Đặt Vé
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SIM1.VJ.THN 22/11/2018 10.690.000
Đặt Vé
ÐNA_SIM1.VJ.THN 29/11/2018 10.690.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 06/12/2018 10.690.000
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_MYM.VN.THN 15/12/2018 10.990.000
Đặt Vé
1236 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1294 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_HK-TQ3.CX.THN 30/11/2018 13.990.000
Đặt Vé
ÐBA_HK-TQ3.CX.THN 08/12/2018 13.990.000
ÐBA_HK-TQ3.CX.THN 14/12/2018 13.990.000
ÐBA_HK-TQ3.CX.THN 15/12/2018 13.990.000
1295 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1298 Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N-7Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1321 Trung Quốc: Bắc Kinh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1354 Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ ÐBA_HQ3.VJ_TN 16/12/2018 12.990.000
Đặt Vé
1415 Hàn Quốc - Siêu Tiết Kiệm: Seoul – Đảo Nami – Everland
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1416 Hàn Quốc: Seoul - Everland - Đảo Nami (mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1417 Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Nami - Everland - Kim Chi Matang (mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1418 Hàn Quốc: Seoul - Everland - Đảo Nami (mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1420 Nhật Bản: Tokyo - Núi Phú Sĩ - Hakone (siêu Tiết Kiệm)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1421 Khám Phá Nhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Hồ Ashi - Ibaraki – Đồi Cỏ Kochia - Làng Văn Hóa Oshino Hakkai
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐBA_NB1.VN.THN 29/11/2018 26.890.000
Đặt Vé
1440 Nhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Kamakura (siêu Tiết Kiệm)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1444 Nhật Bản: Osaka - Kobe - Kyoto - Núi Phú Sĩ - Tokyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1445 Nhật Bản Mùa Lá Đỏ: Narita--núi Fuji--tokyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1446 Nhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Disneyland
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1456 Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_DL_VJ.KV 22/11/2018 9.990.000
Đặt Vé
ÐBA_DL_VJ.KV 28/11/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 29/11/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 30/11/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 05/12/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 06/12/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 07/12/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 12/12/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 13/12/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 14/12/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 19/12/2018 9.990.000
ÐBA_DL_VJ.KV 20/12/2018 9.990.000
1457 Đài Trung – Đài Nam – Cao Hùng – Đài Bắc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1460 Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - Cao Hùng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1461 Đài Loan: Cao Hùng – Đài Trung – Đài Bắc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐBA_ÐL1.VJ_VA 29/11/2018 10.388.000
Đặt Vé
1469 Đài Loan: Đài Bắc - Đài Trung - Nam Đầu - A Lý Sơn - Cao Hùng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_DL2.VJ_THN 01/12/2018 10.990.000
Đặt Vé
ÐBA_DL2.VJ_THN 08/12/2018 10.990.000
ÐBA_DL2.VJ_THN 15/12/2018 10.990.000
ÐBA_DL2.VJ_THN 05/01/2019 10.990.000
ÐBA_DL2.VJ_THN 12/01/2019 10.990.000
1565 Ấn Độ Dương: Thiên Đường Biển Maldives
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1810 Abu Dhabi - Dubai (siêu Tiết Kiệm)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1830 Khám Phá Bhutan - Nepal (gía Đã Giảm 2.000.000 Vnđ)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
9N-8Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1955 Los Angeles – Las Vegas – San Francisco – San Jose
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
10N-9Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
2025 Australia: Melbourne - Sydney
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N-6Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
  • 1
  • 2