Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour Đặt Vé
1001 Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_CP1 19/07/2018 3.850.000
Đặt Vé
ÐNA_CP1 26/07/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 02/08/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 09/08/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 16/08/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 23/08/2018 3.850.000
1005 Cambodia: Bokor - Sihanouk Ville - Phnompenh
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA-CP2 19/07/2018 3.950.000
Đặt Vé
ÐNA-CP2 26/07/2018 3.950.000
1086 Thai Lan: Bangkok - Pattaya - Đảo Coral
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1087 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World - Jomtien Beach - Phật Sơn – Chùa Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1087A Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World - Jomtien Beach - Phật Sơn – Chùa Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.VH 18/07/2018 6.990.000
Đặt Vé
ÐNA_TL.BL.VH 08/08/2018 6.990.000
ÐNA_TL.BL.VH 15/08/2018 6.990.000
1088 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Jomtien Beach – Baiyoke Sky – Kaan Show - Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1090 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Đảo Coral – Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show - Chợ Nổi Bốn Miền - Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1091 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Đảo Coral – Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show - Chợ Nổi Bốn Miền - Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1093 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show - Noong Nouch
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1095 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show - Noong Nouch
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1105 Singapore - Sentosa
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1124 Singapore - Malaysia - Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1126 Singapore - Malaysia - Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1127 Singapore - Malaysia - Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM.BL.YTC 29/07/2018 11.590.000
Đặt Vé
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1140 Singapore - Indonesia - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1175 Đảo Bali - Brunei (đã Giảm 500.000/khách - Chương Trình Cao Cấp)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1230 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1236 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1294 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_HK-TQ3.CX.TN 04/08/2018 13.990.000
Đặt Vé
ÐBA_HK-TQ3.CX.TN 18/08/2018 13.990.000
1295 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1298 Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N-7Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1321 Trung Quốc: Bắc Kinh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1323 Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1354 Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland (giá Đã Giảm 1.000.000/khách -mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1400 Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland - Kim Chi Matang
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1415 Hàn Quốc - Siêu Tiết Kiệm: Seoul – Đảo Nami – Everland
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ ÐBA_HQ4.VJ.VA 03/08/2018 13.888.000
Đặt Vé
1416 Hàn Quốc: Seoul - Everland - Đảo Nami (mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1417 Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Nami - Everland - Kim Chi Matang (mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
  • 1
  • 2