Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour Đặt Vé
600 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_NOEL_TL.BL.THN 22/12/2018 6.990.000
Đặt Vé
ÐNA_NOEL_TL.BL.THN 24/12/2018 6.990.000
601 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:đảo Coral Chùa Phật Vàng – Công Viên Tiger Zoo - Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show – Ngôi Nhà Tỷ Phú Baan Sukhawadee - Chùa Nong Khet Yai- Bảo Tàng Tranh Nghệ Thuật 3d
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_NOEL_TL.TG 21/12/2018 7.690.000
Đặt Vé
602 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_NOEL_TL.VJ 22/12/2018 6.990.000
Đặt Vé
605 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:đảo Coral Chùa Phật Vàng – Công Viên Tiger Zoo - Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show – Ngôi Nhà Tỷ Phú Baan Sukhawadee - Chùa Nong Khet Yai- Bảo Tàng Tranh Nghệ Thuật 3d
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_LE_TL.VN.THN 29/12/2018 8.690.000
Đặt Vé
606 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:đảo Coral Chùa Phật Vàng – Công Viên Tiger Zoo - Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show – Ngôi Nhà Tỷ Phú Baan Sukhawadee - Chùa Nong Khet Yai- Bảo Tàng Tranh Nghệ Thuật 3d
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ 28/12/2018 Liên hệ
Đặt Vé
610A Bangkok – Pattaya - Tiger Zoo – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.TG_THN 01/02/2019 7.990.000
Đặt Vé
611B Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ 02/02/2019 Liên hệ
Đặt Vé
612 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.TG_THN 06/02/2019 12.990.000
Đặt Vé
613 Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.TG-THN 09/02/2019 11.990.000
Đặt Vé
614 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.TG_THN 10/02/2019 9.390.000
Đặt Vé
615 Bangkok – Pattaya - Tiger Zoo – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.TG.THN 11/02/2019 8.390.000
Đặt Vé
ÐNA_TET_TL.TG.THN 12/02/2019 8.390.000
616 Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.BL.THN 02/02/2019 9.990.000
Đặt Vé
617 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.BL.THN 04/02/2019 10.690.000
Đặt Vé
619 Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.BL.THN 10/02/2019 8.990.000
Đặt Vé
621 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.BL.THN 13/02/2019 6.990.000
Đặt Vé
ÐNA_TET_TL.BL.THN 14/02/2019 6.990.000
735 Đài Loan: Đài Bắc – Đài Trung – Nam Đầu – Núi A Lý Sơn – Cao Hùng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-5Đ ÐBA_NOEL_ÐL2.VJ_THN 22/12/2018 11.690.000
Đặt Vé
ÐBA_NOEL_ÐL2.VJ_THN 29/12/2018 11.690.000
750 Hong Kong – Trung Quốc: Hong Kong – Quảng Châu – Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_LE_HK-TQ3.CX.THN 22/12/2018 15.990.000
Đặt Vé
ÐBA_LE_HK-TQ3.CX.THN 28/12/2018 15.990.000
ÐBA_LE_HK-TQ3.CX.THN 29/12/2018 15.990.000
755 Hong Kong - Thiền Viện Chí Liên- Đại Nhĩ Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐBA_LE_HK1.VN.VA 29/12/2018 18.690.000
Đặt Vé
800 Myanmar: Yangon – Bago – Chùa Hòn Đá Vàng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_MYM.VN.THN 29/12/2018 11.990.000
Đặt Vé
ÐNA_MYM.VN.THN 13/02/2019 11.990.000
ÐNA_MYM.VN.THN 23/02/2019 11.990.000
801 Myanmar:yangon – Bago – Chùa Hòn Đá Vàng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_TET_MYM.VN.THN 08/02/2019 15.990.000
Đặt Vé
802 Myanmar: Yangon-bagan- Mandalay
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_TET_MYM.VN.THN 13/02/2019 14.990.000
Đặt Vé
900 Đón Tết Tây Tại Hàn Quốc
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐBA_LE_HQ4.VN.VA 29/12/2018 16.388.000
Đặt Vé
998 Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_LE_CP1 29/12/2018 4.850.000
Đặt Vé
ÐNA_LE_CP1 06/02/2019 4.850.000
ÐNA_LE_CP1 07/02/2019 4.850.000
999 Campuchia: Phnompenh - Đảo Kohrong Saloem - Cao Nguyên Bokor - Phnompenh
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_LE_CP2 29/12/2018 4.990.000
Đặt Vé
ÐNA_LE_CP2 06/02/2019 4.990.000
ÐNA_LE_CP2 07/02/2019 4.990.000
1001 Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_CP1 22/11/2018 3.850.000
Đặt Vé
ÐNA_CP1 29/11/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 06/12/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 13/12/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 20/12/2018 3.850.000
1006 Campuchia: Phnompenh - Đảo Kohrong Saloem - Cao Nguyên Bokor - Phnompenh
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA-CP2 22/11/2018 3.990.000
Đặt Vé
ÐNA-CP2 29/11/2018 3.990.000
ÐNA-CP2 06/12/2018 3.990.000
ÐNA-CP2 13/12/2018 3.990.000
1008 Thái Lan: Bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show – Ngôi Nhà Tỷ Phú Baan Sukhawadee – Dạo Thuyền – Tiger Zoo – Trân Bảo Phật Sơn – Chùa Phật Vàng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_LE_TL.FD.VA 28/12/2018 8.388.000
Đặt Vé
1090 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Đảo Coral – Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show - Chợ Nổi Bốn Miền - Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.SG 08/12/2018 5.990.000
Đặt Vé
ÐNA_TL.BL.SG 09/12/2018 599.000
ÐNA_TL.BL.SG 10/12/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 11/12/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 13/12/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 14/12/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 15/12/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 16/12/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 17/12/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 18/12/2018 5.990.000
1094 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.THN 23/11/2018 6.390.000
Đặt Vé
ÐNA_TL.BL.THN 27/11/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 28/11/2018 6.390.000
30/11/2018 Liên hệ
ÐNA_TL.BL.THN 04/12/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 05/12/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 11/12/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 12/12/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 14/12/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 18/12/2018 6.390.000
1097 Thái Lan: Thiên Đường Biển Phuket Vịnh Phang Nga
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_LE_TL.VJ.THN 22/12/2018 8.990.000
Đặt Vé
  • 1
  • 2