Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour Đặt Vé
700 Singapore - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
800 Yangon – Bago – Chùa Hòn Đá Vàng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_MYM.VN.THN 29/12/2018 11.990.000
Đặt Vé
ÐNA_MYM.VN.THN 13/02/2019 11.990.000
ÐNA_MYM.VN.THN 23/02/2019 11.990.000
1001 Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_CP1 27/09/2018 3.850.000
Đặt Vé
ÐNA_CP1 04/10/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 11/10/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 18/10/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 25/10/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 01/11/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 08/11/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 15/11/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 22/11/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 29/11/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 06/12/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 13/12/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 20/12/2018 3.850.000
1005 Cambodia: Bokor - Sihanouk Ville - Phnompenh
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ 27/09/2018 Liên hệ
Đặt Vé
1086 Thai Lan: Bangkok - Pattaya - Đảo Coral
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1087 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World - Jomtien Beach - Phật Sơn – Chùa Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1087A Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World - Jomtien Beach - Phật Sơn – Chùa Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1088 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Jomtien Beach – Baiyoke Sky – Kaan Show - Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1089 Bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show – Ngôi Nhà Tỷ Phú Baan Sukhawadee – Dạo Thuyền – Tiger Zoo – Trân Bảo Phật Sơn – Chùa Phật Vàng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1090 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Đảo Coral – Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show - Chợ Nổi Bốn Miền - Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.SG 03/10/2018 5.990.000
Đặt Vé
ÐNA_TL.BL.SG 04/10/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 10/10/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 11/10/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 17/10/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 18/10/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 12/11/2018 5.990.000
1091 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Đảo Coral – Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show - Chợ Nổi Bốn Miền - Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1092 Thái Lan: Bangkok – Pattaya: Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Công Viên Tiger Zoo - Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show – Ngôi Nhà Tỷ Phú Baan Sukhawadee - Chùa Nong Khet Yai- Bảo Tàng Tranh Nghệ Thuật 3d
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1093 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show - Noong Nouch
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1094 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.THN 23/09/2018 6.390.000
Đặt Vé
ÐNA_TL.BL.THN 26/09/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 28/09/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 02/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 05/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 09/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 10/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 12/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 16/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 17/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 19/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 23/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 24/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 26/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 30/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 31/10/2018 6.390.000
1095 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show - Noong Nouch
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.YTC 21/11/2018 7.290.000
Đặt Vé
ÐNA_TL.BL.YTC 05/12/2018 7.290.000
ÐNA_TL.BL.YTC 19/12/2018 7.290.000
1096 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.VJ.THN 06/10/2018 6.390.000
Đặt Vé
ÐNA_TL.VJ.THN 13/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.VJ.THN 20/10/2018 6.390.000
ÐNA_TL.VJ.THN 27/10/2018 6.390.000
1097 Thái Lan: Thiên Đường Biển Phuket Vịnh Phang Nga
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_TL.VJ.THN 06/10/2018 6.990.000
Đặt Vé
ÐNA_TL.VJ.THN 13/10/2018 6.990.000
ÐNA_TL.VJ.THN 20/10/2018 6.990.000
1106 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_SIN.BL.TN 27/10/2018 9.990.000
Đặt Vé
1122 Malaysia - Singapore
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1123 Singapore - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_SM.VN.THN 05/10/2018 10.390.000
Đặt Vé
ÐNA_SM.VN.THN 26/10/2018 10.390.000
ÐNA_SM.VN.THN 09/11/2018 10.390.000
ÐNA_SM.VN.THN 23/11/2018 10.390.000
1125 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM.VJ.THN 06/11/2018 10.690.000
Đặt Vé
ÐNA_SM.VJ.THN 13/11/2018 10.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 20/11/2018 10.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 27/11/2018 10.690.000
ÐNA_SM.VJ.THN 04/12/2018 10.690.000
1126 Singapore - Malaysia - Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM.BL.YTC 20/10/2018 10.990.000
Đặt Vé
ÐNA_SM.BL.YTC 27/10/2018 10.990.000
ÐNA_SM.BL.YTC 10/11/2018 10.990.000
ÐNA_SM.BL.YTC 24/11/2018 10.990.000
1127 Singapore - Malaysia - Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SIM1.VJ.THN 27/09/2018 10.390.000
Đặt Vé
ÐNA_SIM1.VJ.THN 11/10/2018 10.390.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 16/10/2018 10.390.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 25/10/2018 10.390.000
1140 Singapore - Indonesia - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1175 Đảo Bali - Brunei (đã Giảm 500.000/khách - Chương Trình Cao Cấp)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_MYM.VN.THN 20/10/2018 10.990.000
Đặt Vé
ÐNA_MYM.VN.THN 03/11/2018 10.990.000
ÐNA_MYM.VN.THN 17/11/2018 10.990.000
ÐNA_MYM.VN.THN 15/12/2018 10.990.000
1230 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1236 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1294 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_HK-TQ3.CX.TN 29/09/2018 13.990.000
Đặt Vé
ÐBA_HK-TQ3.CX.TN 04/10/2018 13.990.000
ÐBA_HK-TQ3.CX.TN 19/10/2018 13.990.000
  • 1
  • 2