Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour Đặt Vé
700 Singapore - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM-VN-TN 31/08/2018 12.690.000
Đặt Vé
1001 Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_CP1 23/08/2018 3.850.000
Đặt Vé
ÐNA_CP1 30/08/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 06/09/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 13/09/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 20/09/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 27/09/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 04/10/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 11/10/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 18/10/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 25/10/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 01/11/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 08/11/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 15/11/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 22/11/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 29/11/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 06/12/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 13/12/2018 3.850.000
ÐNA_CP1 20/12/2018 3.850.000
1005 Cambodia: Bokor - Sihanouk Ville - Phnompenh
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ 23/08/2018 Liên hệ
Đặt Vé
30/08/2018 Liên hệ
06/09/2018 Liên hệ
13/09/2018 Liên hệ
20/09/2018 Liên hệ
27/09/2018 Liên hệ
04/10/2018 Liên hệ
11/10/2018 Liên hệ
18/10/2018 Liên hệ
25/10/2018 Liên hệ
01/11/2018 Liên hệ
08/11/2018 Liên hệ
15/11/2018 Liên hệ
22/11/2018 Liên hệ
29/11/2018 Liên hệ
1086 Thai Lan: Bangkok - Pattaya - Đảo Coral
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1087 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World - Jomtien Beach - Phật Sơn – Chùa Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1087A Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World - Jomtien Beach - Phật Sơn – Chùa Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.VH 24/08/2018 6.990.000
Đặt Vé
1088 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Jomtien Beach – Baiyoke Sky – Kaan Show - Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1089 Bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show – Ngôi Nhà Tỷ Phú Baan Sukhawadee – Dạo Thuyền – Tiger Zoo – Trân Bảo Phật Sơn – Chùa Phật Vàng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.FD.VA 15/09/2018 6.488.000
Đặt Vé
1090 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Đảo Coral – Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show - Chợ Nổi Bốn Miền - Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.SG 03/09/2018 5.990.000
Đặt Vé
ÐNA_TL.BL.SG 04/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 05/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 06/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 07/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 08/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 09/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 10/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 11/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 12/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 13/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 14/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 15/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 16/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 17/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 18/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 19/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 20/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 21/09/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 03/10/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 04/10/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 10/10/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 11/10/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 17/10/2018 5.990.000
ÐNA_TL.BL.SG 18/10/2018 5.990.000
12/11/2018 Liên hệ
1091 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Đảo Coral – Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show - Chợ Nổi Bốn Miền - Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1092 Thái Lan: Bangkok – Pattaya: Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Công Viên Tiger Zoo - Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show – Ngôi Nhà Tỷ Phú Baan Sukhawadee - Chùa Nong Khet Yai- Bảo Tàng Tranh Nghệ Thuật 3d
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1093 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show - Noong Nouch
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1095 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show - Noong Nouch
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1105 Singapore - Sentosa
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1106 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_SIN.BL.TN 27/10/2018 9.990.000
Đặt Vé
1122 Malaysia - Singapore
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM 15/09/2018 10.590.000
Đặt Vé
1124 Singapore - Malaysia - Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM.VJA.VJ 25/08/2018 11.290.000
Đặt Vé
1126 Singapore - Malaysia - Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM.BL.YTC 20/10/2018 10.990.000
Đặt Vé
ÐNA_SM.BL.YTC 27/10/2018 10.990.000
ÐNA_SM.BL.YTC 10/11/2018 10.990.000
ÐNA_SM.BL.YTC 24/11/2018 10.990.000
1127 Singapore - Malaysia - Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1140 Singapore - Indonesia - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1175 Đảo Bali - Brunei (đã Giảm 500.000/khách - Chương Trình Cao Cấp)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1230 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1236 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1294 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_HK-TQ3.CX.TN 08/09/2018 13.990.000
Đặt Vé
ÐBA_HK-TQ3.CX.TN 22/09/2018 13.990.000
ÐBA_HK-TQ3.CX.TN 29/09/2018 13.990.000
ÐBA_HK-TQ3.CX.TN 04/10/2018 13.990.000
ÐBA_HK-TQ3.CX.TN 19/10/2018 13.990.000
1295 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1298 Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N-7Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1321 Trung Quốc: Bắc Kinh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
1323 Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Đặt Vé
  • 1
  • 2