Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour Liên Hệ
613 Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.TG-THN 09/02/2019 11.990.000
Liên Hệ
615 Bangkok – Pattaya - Tiger Zoo – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.TG.THN 11/02/2019 8.390.000
Liên Hệ
ÐNA_TET_TL.TG.THN 12/02/2019 8.390.000
617 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.BL.THN 04/02/2019 10.690.000
Liên Hệ
618 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Safari World – Đảo Coral – Alcaza Cabaret Show
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_TL.BL.THN 05/02/2019 11.990.000
Liên Hệ
ÐNA_TET_TL.BL.THN 09/02/2019 11.990.000
707 Malaysia - Singapore - Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Sea Aquarium – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TET_MS.VN.THN 06/02/2019 17.990.000
Liên Hệ
708 Malaysia - Singapore - Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Sea Aquarium – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_TET_MS.VN.THN 08/02/2019 18.890.000
Liên Hệ
801 Myanmar:yangon – Bago – Chùa Hòn Đá Vàng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_TET_MYM.VN.THN 08/02/2019 15.990.000
Liên Hệ
808 Myanmar: Yangon – Bago – Chùa Hòn Đá Vàng
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_MYM.VN.THN 13/02/2019 11.990.000
Liên Hệ
ÐNA_MYM.VN.THN 23/02/2019 11.990.000
890 Khám Phá Nhật Bản: Tokyo – Núi Phú Sĩ – Hồ Ashi - Ibaraki – Đồi Cỏ Kochia - Làng Văn Hóa Oshino Hakkai
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_TET_NB1.JL.THN 07/02/2019 36.990.000
Liên Hệ
998 Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_TET_CP1 06/02/2019 4.850.000
Liên Hệ
ÐNA_TET_CP1 07/02/2019 4.850.000
999 Campuchia: Phnompenh - Đảo Kohrong Saloem - Cao Nguyên Bokor - Phnompenh
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_TET_CP2 06/02/2019 4.990.000
Liên Hệ
ÐNA_TET_CP2 07/02/2019 4.990.000
1001 Cambodia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_CP1 24/01/2019 3.950.000
Liên Hệ
ÐNA_CP1 21/02/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 28/02/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 07/03/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 14/03/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 21/03/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 28/03/2019 3.950.000
1006 Campuchia: Phnompenh - Đảo Kohrong Saloem - Cao Nguyên Bokor - Phnompenh
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA-CP2 24/01/2019 4.150.000
Liên Hệ
ÐNA-CP2 31/01/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 21/02/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 28/02/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 07/03/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 14/03/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 21/03/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 28/03/2019 4.150.000
1090 Thái Lan: Bangkok – Pattaya - Đảo Coral – Baiyoke Sky – Alcaza Cabaret Show - Chợ Nổi Bốn Miền - Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1094 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.THN 24/01/2019 6.390.000
Liên Hệ
ÐNA_TL.BL.THN 27/01/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 29/01/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 15/02/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 17/02/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 19/02/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 20/02/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 21/02/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 23/02/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 24/02/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 27/02/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 28/02/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 03/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 06/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 07/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 08/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 10/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 12/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 13/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 15/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 17/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 22/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 24/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 26/03/2019 6.390.000
1095 Thái Lan: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.VJ.THN 16/02/2019 6.390.000
Liên Hệ
ÐNA_TL.VJ.THN 23/02/2019 6.390.000
ÐNA_TL.VJ.THN 02/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.VJ.THN 09/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.VJ.THN 16/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.VJ.THN 23/03/2019 6.390.000
ÐNA_TL.VJ.THN 30/03/2019 6.390.000
1096 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.VN.THN 16/02/2019 6.890.000
Liên Hệ
ÐNA_TL.VN.THN 23/02/2019 6.890.000
ÐNA_TL.VN.THN 02/03/2019 6.890.000
ÐNA_TL.VN.THN 09/03/2019 6.890.000
ÐNA_TL.VN.THN 16/03/2019 6.890.000
ÐNA_TL.VN.THN 23/03/2019 6.890.000
ÐNA_TL.VN.THN 30/03/2019 6.890.000
1097 Thái Lan: Thiên Đường Biển Phuket Vịnh Phang Nga
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1106 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1124 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_SM.VN.THN 25/01/2019 10.390.000
Liên Hệ
ÐNA_SM.VN.THN 23/02/2019 10.390.000
ÐNA_SM.VN.THN 08/03/2019 10.390.000
ÐNA_SM.VN.THN 15/03/2019 10.390.000
ÐNA_SM.VN.THN 23/03/2019 10.390.000
1125 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM.VJ.THN 24/01/2019 10.990.000
Liên Hệ
ÐNA_SM.VJ.THN 28/02/2019 10.990.000
ÐNA_SM.VJ.THN 05/03/2019 10.990.000
ÐNA_SM.VJ.THN 14/03/2019 10.990.000
ÐNA_SM.VJ.THN 19/03/2019 10.990.000
ÐNA_SM.VJ.THN 28/03/2019 10.990.000
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SIM1.VJ.THN 21/02/2019 10.990.000
Liên Hệ
ÐNA_SIM1.VJ.THN 26/02/2019 10.990.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 07/03/2019 10.990.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 12/03/2019 10.990.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 21/03/2019 10.990.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 26/03/2019 10.990.000
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1236 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1294 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1295 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1298 Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
7N-7Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1321 Trung Quốc: Bắc Kinh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1354 Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami - Everland
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ ÐBA_HQ3.VJ_THN 27/01/2019 12.990.000
Liên Hệ
ÐBA_HQ3.VJ_THN 24/02/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 10/03/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 24/03/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 31/03/2019 12.990.000
1416 Hàn Quốc: Seoul - Everland - Đảo Nami (mùa Hoa Đào)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
  • 1
  • 2