Bảng giá chung Tour Nước Ngoài

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Số Ngày Mã Tour Ngày Khởi Hành Giá Tour Liên Hệ
611 Tết Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_LE_TL.TG.THN 13/04/2019 7.390.000
Liên Hệ
900 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ LE_ÐNA_SM.BL.VA 26/04/2019 12.788.000
Liên Hệ
990 Trung Hoa Tráng Lệ - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐBA_LE_TQ4.CZ.VA 26/04/2019 16.488.000
Liên Hệ
991 Trung Hoa Tráng Lệ : Thượng Hải– Hàng Châu – Tô Châu- Bắc Kinh
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-6Đ ÐBA_LE_TQ.CZ.THN 26/04/2019 17.990.000
Liên Hệ
1001 Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_CP1 04/04/2019 3.950.000
Liên Hệ
ÐNA_CP1 11/04/2019 3.950.000
ÐNA_CP1 18/04/2019 3.950.000
1006 Campuchia: Phnompenh - Đảo Kohrong Saloem - Cao Nguyên Bokor - Phnompenh
Đi: Xe, về: Xe
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA-CP2 04/04/2019 4.150.000
Liên Hệ
ÐNA-CP2 11/04/2019 4.150.000
ÐNA-CP2 18/04/2019 4.150.000
1081 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –ngôi Nhà Tỷ Phú-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.FD.VA 20/04/2019 6.788.000
Liên Hệ
ÐNA_TL.FD.VA 23/04/2019 6.788.000
ÐNA_TL.FD.VA 16/05/2019 6.788.000
ÐNA_TL.FD.VA 17/08/2019 6.788.000
1090 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo – Đảo San Hô Koh Lan- Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Massge Thái- Trân Bảo Phật Sơn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.SG 03/04/2019 6.490.000
Liên Hệ
ÐNA_TL.BL.SG 04/04/2019 6.490.000
ÐNA_TL.BL.SG 05/04/2019 6.490.000
ÐNA_TL.BL.SG 06/04/2019 6.490.000
ÐNA_TL.BL.SG 07/04/2019 6.490.000
ÐNA_TL.BL.SG 19/04/2019 6.490.000
ÐNA_TL.BL.SG 20/04/2019 6.490.000
ÐNA_TL.BL.SG 24/04/2019 6.490.000
ÐNA_TL.BL.SG 04/05/2019 6.490.000
ÐNA_TL.BL.SG 11/05/2019 6.490.000
ÐNA_TL.BL.SG 18/05/2019 6.490.000
ÐNA_TL.BL.SG 19/05/2019 6.490.000
1094 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TLBL.THN 19/04/2019 6.390.000
Liên Hệ
ÐNA_TLBL.THN 24/04/2019 6.390.000
ÐNA_TLBL.THN 08/05/2019 6.390.000
ÐNA_TLBL.THN 10/05/2019 6.390.000
ÐNA_TLBL.THN 11/05/2019 6.390.000
ÐNA_TLBL.THN 15/05/2019 6.390.000
ÐNA_TLBL.THN 17/05/2019 6.390.000
ÐNA_TLBL.THN 18/05/2019 6.390.000
ÐNA_TLBL.THN 19/05/2019 6.390.000
1095 Thái Lan: Công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.VJ.THN 30/03/2019 6.390.000
Liên Hệ
1097 Thái Lan : Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.TG.THN 17/04/2019 6.990.000
Liên Hệ
ÐNA_TL.TG.THN 04/05/2019 6.990.000
ÐNA_TL.TG.THN 22/05/2019 6.990.000
1098 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.BL.THN 06/06/2019 7.390.000
Liên Hệ
ÐNA_TL.BL.THN 07/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 13/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 15/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 19/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 21/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 23/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 27/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 29/06/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 03/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 05/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 10/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 12/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 14/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 18/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 20/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 24/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 26/07/2019 7.390.000
ÐNA_TL.BL.THN 28/07/2019 7.390.000
1099 Thái Lan: Bangkok – Pattaya:công Viên Tiger Zoo –massage Thái-- Đảo Coral Chùa Phật Vàng – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Alcazar Show–bảo Tàng Tranh 3d- Dạo Thuyền
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_TL.VN.THN 02/06/2019 7.690.000
Liên Hệ
ÐNA_TL.VN.THN 09/06/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 16/06/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 23/06/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 30/06/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 07/07/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 14/07/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 21/07/2019 7.690.000
ÐNA_TL.VN.THN 28/07/2019 7.690.000
1106 Singapore – Thiên Đường Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1124 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐNA_SM.VN.THN 20/04/2019 10.890.000
Liên Hệ
ÐNA_SM.VN.THN 04/05/2019 10.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 11/05/2019 10.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 18/05/2019 10.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 25/05/2019 10.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 01/06/2019 10.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 08/06/2019 10.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 14/06/2019 10.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 22/06/2019 10.890.000
ÐNA_SM.VN.THN 29/06/2019 10.890.000
1125 Singapore - Malaysia : Đảo Sentosa – Garden By The Bay – Nhạc Nước Spectra Show – Sea Aquarium – Kuala Lumpur – Malacca – Động Batu Cao Nguyên Genting
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SM.VJ.THN 09/04/2019 10.990.000
Liên Hệ
ÐNA_SM.VJ.THN 25/04/2019 10.990.000
ÐNA_SM.VJ.THN 09/05/2019 10.990.000
ÐNA_SM.VJ.THN 14/05/2019 10.990.000
ÐNA_SM.VJ.THN 21/05/2019 10.990.000
1130 Singapore - Indonesia - Malaysia
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
6N-5Đ ÐNA_SIM1.VJ.THN 04/04/2019 10.990.000
Liên Hệ
ÐNA_SIM1.VJ.THN 18/04/2019 10.990.000
ÐNA_SIM1.VJ.THN 16/05/2019 10.990.000
1190 Myanma: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐNA_MYM.VN.THN 17/05/2019 10.990.000
Liên Hệ
ÐNA_MYM.VN.THN 14/06/2019 10.990.000
ÐNA_MYM.VN.THN 16/07/2019 10.990.000
1236 Hongkong: Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Tự Do Mua Sắm
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-3Đ ÐBA_HK1.CX.THN 04/04/2019 13.690.000
Liên Hệ
ÐBA_HK1.CX.THN 06/04/2019 13.690.000
ÐBA_HK1.CX.THN 13/04/2019 13.690.000
ÐBA_HK1.CX.THN 02/05/2019 13.690.000
ÐBA_HK1.CX.THN 09/05/2019 13.690.000
ÐBA_HK1.CX.THN 23/05/2019 13.690.000
1294 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1295 Hongkong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1301 Hàn Quốc: Khám Phá Xứ Sở Kim Chi-seoul – Nami – Everland- Khách Sạn 4*
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_HQ3.TW-THN 28/03/2019 14.990.000
Liên Hệ
ÐBA_HQ3.TW-THN 30/03/2019 14.990.000
ÐBA_HQ3.TW-THN 03/04/2019 14.990.000
ÐBA_HQ3.TW-THN 05/04/2019 14.990.000
ÐBA_HQ3.TW-THN 10/04/2019 14.990.000
ÐBA_HQ3.TW-THN 17/04/2019 14.990.000
1302 Hàn Quốc: Khám Phá Xứ Sở Kim Chi-seoul – Nami – Everland K/s 4*
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_HQ3.VJ_THN 04/05/2019 12.990.000
Liên Hệ
ÐBA_HQ3.VJ_THN 11/05/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 18/05/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 25/05/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 01/06/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 08/06/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 15/06/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 22/06/2019 12.990.000
ÐBA_HQ3.VJ_THN 29/06/2019 12.990.000
1304 Hàn Quốc: Rực Rỡ Sắc Hoa Anh Đào -seoul – Lotte Word- Đảo Nami
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
4N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1305 Hàn Quốc: Rực Rỡ Sắc Hoa Anh Đào -seoul – Lotte Word- Đảo Nami
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_HQ4.7C.VA 30/03/2019 14.488.000
Liên Hệ
ÐBA_HQ4.7C.VA 01/04/2019 14.488.000
ÐBA_HQ4.7C.VA 05/04/2019 14.488.000
ÐBA_HQ4.7C.VA 17/05/2019 14.488.000
ÐBA_HQ4.7C.VA 24/05/2019 14.488.000
ÐBA_HQ4.7C.VA 05/06/2019 14.488.000
ÐBA_HQ4.7C.VA 07/06/2019 14.488.000
ÐBA_HQ4.7C.VA 14/06/2019 14.488.000
ÐBA_HQ4.7C.VA 21/06/2019 14.488.000
ÐBA_HQ4.7C.VA 26/06/2019 14.488.000
1325 Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn-- Phù Dung Chấn
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ ÐBA_TQ4.BL.THN 01/04/2019 13.990.000
Liên Hệ
ÐBA_TQ4.BL.THN 08/04/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 15/04/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 22/04/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 06/05/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 13/05/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 20/05/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 27/05/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 03/06/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 10/06/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 17/06/2019 13.990.000
ÐBA_TQ4.BL.THN 24/06/2019 13.990.000
1565 Ấn Độ Dương: Thiên Đường Biển Maldives
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1810 Abu Dhabi - Dubai (siêu Tiết Kiệm)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
5N-4Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1830 Khám Phá Bhutan - Nepal (gía Đã Giảm 2.000.000 Vnđ)
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
9N-8Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
1955 Los Angeles – Las Vegas – San Francisco – San Jose
Đi: Máy bay, về: Máy bay
Download Tour File:    
10N-9Đ Liên hệ Liên hệ
Liên Hệ
  • 1
  • 2