Đông Nam Á

BANGKOK – PATTAYA - SAFARI WORLD – ĐẢO CORAL – ALCAZA CABARET SHOW

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0
09/02/2019

11.990.000 VNĐ

BANGKOK – PATTAYA - TIGER ZOO – ĐẢO CORAL – ALCAZA CABARET SHOW

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

8.390.000 VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA - SAFARI WORLD – ĐẢO CORAL – ALCAZA CABARET SHOW

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0
04/02/2019

10.690.000 VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA - SAFARI WORLD – ĐẢO CORAL – ALCAZA CABARET SHOW

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

11.990.000 VNĐ

MYANMAR:YANGON – BAGO – CHÙA HÒN ĐÁ VÀNG

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0
08/02/2019

15.990.000 VNĐ

MYANMAR: YANGON – BAGO – CHÙA HÒN ĐÁ VÀNG

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

11.990.000 VNĐ

CAMBODIA: SIEMRIEP - PHNOMPENH (KSAN 3+4 SAO)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

4.850.000 VNĐ

CAMPUCHIA: PHNOMPENH - ĐẢO KOHRONG SALOEM - CAO NGUYÊN BOKOR ...

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

4.990.000 VNĐ

CAMBODIA: SIEMRIEP - PHNOMPENH (KSAN 3+4 SAO)

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

3.950.000 VNĐ

CAMPUCHIA: PHNOMPENH - ĐẢO KOHRONG SALOEM - CAO NGUYÊN BOKOR ...

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

4.150.000 VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA:CÔNG VIÊN TIGER ZOO –MASSAGE THÁI - - ĐẢO CORAL CHÙA PHẬT VÀNG – BUFFET TÒA NHÀ 86 TẦNG BAIYOKE SKY...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

6.390.000 VNĐ

THÁI LAN: CÔNG VIÊN TIGER ZOO –MASSAGE THÁI - - ĐẢO CORAL CHÙA PHẬT VÀNG – BUFFET TÒA NHÀ 86 TẦNG BAIYOKE SKY...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

6.390.000 VNĐ

THÁI LAN: BANGKOK – PATTAYA:CÔNG VIÊN TIGER ZOO –MASSAGE THÁI - - ĐẢO CORAL CHÙA PHẬT VÀNG – BUFFET TÒA NHÀ 86 TẦNG BAIYOKE SKY...

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

6.890.000 VNĐ

THÁI LAN: THIÊN ĐƯỜNG BIỂN PHUKET VỊNH PHANG NGA

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0
Liên hệ

Liên hệ

SINGAPORE – THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0
Liên hệ

Liên hệ

SINGAPORE - MALAYSIA : ĐẢO SENTOSA – GARDEN BY THE BAY – NHẠC NƯỚC SPECTRA SHOW – SEA AQUARIUM – KUALA LUMPUR – MALACCA – ĐỘNG BATU CAO NGUYÊN GENTING

5 ngày  4 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

10.390.000 VNĐ

SINGAPORE - MALAYSIA : ĐẢO SENTOSA – GARDEN BY THE BAY – NHẠC NƯỚC SPECTRA SHOW – SEA AQUARIUM – KUALA LUMPUR – MALACCA – ĐỘNG BATU CAO NGUYÊN GENTING

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

10.990.000 VNĐ

SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA

6 ngày  5 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0

10.990.000 VNĐ

MYANMA: YANGON – BAGO – KYAIKHTIYO

4 ngày  3 đêm

Phương tiện

Chỗ còn nhận: 0
Liên hệ

Liên hệ